Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Данъчно облагане на доходи, придобити в чужбина от местни физически лица

 • Данъчно облагане на доходи, придобити в чужбина от местни физически лица
 • оценка:
 •  0/5

  ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ НА ДОХОДИ, ПРИДОБИТИ В ЧУЖБИНА ОТ МЕСТНИ ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ДЕКЛАРИРАНЕ СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ДАНЪЦИТЕ ВЪРХУ ДОХОДИТЕ НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА
  Лектор: Снежана Белякова - главен експерт в Национална агенция по приходите.
  Целта на този семинар е да направи сложната правна рамка на Спогодбите за Избягване на Двойното Данъчно Облагане и връзката им с българското законодателство лесна за разбиране и прилагане.
  Ключът към успешната работа със спогодбите е в правилното разбиране на специфичните термини, които се използват.
  Обучението е с продължителност 1,5 дни и е изключително полезно за ръководители и счетоводители на предприятия, които изпращат свои служители на работа в чужбина и за физически лица които получават доходи или притежават недвижима собственост в чужбина.
  Обучението е със силна практическа насоченост и включва следните модули:
  • Критерии за определяне на физическото лице, като местно или чуждестранно за данъчни цели;
  • Основни принципи при прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО).
  • Видове доходи от чужбина и ред за данъчното им облагане съгласно ЗДДФЛ и СИДДО - с основен акцент върху доходите от положен труд.
  • Задължения за деклариране на доходи и притежавани акции, дялови участия в дружества, място на стопанска дейност, определена база и недвижима собственост в чужбина.
  П Р О Г Р А М А
  Обучение на тема: „Данъчно облагане на доходи придобити в чужбина от местни физически лица”
  Лектор: Снежана Белякова - главен експерт в Национална агенция по приходите
  Първи ден
  Час Сесия Съдържание
  10:30-10:50 Въведение • Тема и основни въпроси;
  • Цели и задачи на обучението;
  • Определяне на очакванията;
  • Програма.
  10.50 -11.50 ЗДДФЛ - Общи принципи при облагане доходите на местните физически лица.
  Основни въпроси:
  • Местни и чуждестранни лица - критерии за определяне на физическото лице като местно за целите на ЗДДФЛ. Задължения за данъци на местното физическо лице.
  • Място на стопанска дейност
  • Определена база
  • Доходи подлежащи на облагане с данък върху общата данъчна основа.
  • Доходи подлежащи на облагане с окончателен данък.
  11.50 - 12.30 СИДДО и българското данъчно законодателство. Как правилно да четем и разбираме спогодбите? Основни въпроси:
  • Анализ на ключови понятия в СИДДО:
  - Местно лице
  - Място на стопанска дейност
  - Определена база
  12.30 - 13.30 Работен обяд
  13.30 - 15.00 СИДДО и българското данъчно законодателство. Как правилно да четем и разбираме спогодбите? (продължение) Основни въпроси:
  • Видове доходи на местни лица, които попадат в обхвата на СИДДО. Практически примери:
  - Доходи по трудово правоотношение:
  • Договор за командировка в чужбина;
  • Договор за услуга;
  • Договор за предоставяне на персонал.
  15.00 -15.20 Кафе-пауза
  15.20 - 16.15 СИДДО и българското данъчно законодателство. Как правилно да четем и разбираме спогодбите?
  (продължение) Основни въпроси:
  • Директорски възнаграждения;
  • Авторски и лицензионни възнаграждения;
  • Доходи на художествени изпълнители и спортисти
  • Доходи от дивидент
  • Доход от недвижимо имущество
  • Печалби от прехвърляне на имущество
  • Доходи от лихви
  16.15 - 17.15 СИДДО и българското данъчно законодателство. Как правилно да четем и разбираме спогодбите?
  (продължение)
  • Практически упражнения
  17.15 - 17.30 Приключване на първия ден от обучението Обобщение на преминатия материал. Въпроси, мнения, предложения и обратна връзка.
  Втори ден
  Час Сесия Съдържание
  09.30 - 09.45 Въведение
  Връзка с темите от предния ден;
  Представяне програмата за деня.
  09.45 - 10.30 Премахване на двойното данъчно облагане Основни въпроси
  • Методи за премахване на двойното данъчно облагане
  • При наличие на СИДДО
  • При липса на СИДДО
  10.30 - 11.00
  Деклариране на получения доход от източник в чужбина
  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
  Основни въпроси
  • Годишен данък за доходи от трудови правоотношения. Задължения на работодателя за изчисляване на годишната данъчна основа по чл. 25, ал. 1 и 3 от ЗДДФЛ и определяне на годишния размер на данъка.
  • Задължения на физическото лице за деклариране на получен доход от чужбина.
  11.00 - 11.20 Кафе-пауза
  11.20 - 12.30
  Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Основни въпроси:
  • Основни положения при попълване на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ. Задължителни документи, които се прилагат към данъчната декларация.
  • Практически упражнения.
  12.30 - 12.45 Приключване на обучението Мнения, предложения, обратна връзка
  Попълване на анкетна карта

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви