Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Внимание ! Обявата е изтекла на 11.10.2016 22:27 !

Фабрика Свила АД

no image
  • Фабрика Свила АД
  • оценка:
  •  0/5
  • Квадратура: 10500 кв.м
  • Регулация: В регулация
  • Ток: С ток
  • Вода: С вода

СВИЛА АД
История на дружеството
Предприятието започва своята дейност през 1925 год. когато е създадена Южно българска копринено -тъкачна фабрика. През 1948 год. фабриката е национализирана и през следващите години е претърпяла редица реорганизации, засягащи главно управлението, но не и дейноста. През целия период от създаването е било самостоятелно юридическо лице под различни организационни форми.
Свила АД е единственото предприятие в България, което произвежда естествена коприна. Във вертикално интегрирания производствен процес е включено поделение
Бубарска изпитателно - контролна станция /БИКС/ намираща се в гр. Харманли, представляваща изследователски център за отглеждане и селекция на черничеви видове и бубени семена - с над 70 годишна история.
Фирмата разполага със собствени мощности машини и съоръжения за следните производство:
1. Автоматична свилоточна линия за производство на сурова коприна - греж
2. Линия за производство на кайнар - преработка на технологичен отпадък от свилоточенето
3. Подготвителен цех за тъкане - отмотаване, дублиране, пресукване и бобиниране на суровата естествена коприна.
4. Цех за тъкане на платове.
5. Цех за производство на облекла от естествена коприна.
Регистрация и правоприемство
Свила АД е приватизирана през 1998 год. и е правоприемник на Държавната фирма Свила 91 ЕАД. Фирмата притежава собственост включена в капитала на дружеството на територията на гр. Хасково и гр. Харманли. Документи за собственост - нотариални актове
Терени
гр. Хасково
Отреденият парцел върху който е построен предприятието в гр. Хасково е включен в регулационния план на града с обща площ 10115 кв.м.. Намира се в Източна индустриална зона в непосредствена близост до жп. гара, газафициран район и притежава собствен водоизточник.
Града се намира на 70 км. от границата с Гърция и Турция
гр. Харманли
БИКС - парцелите собственост на фирмата са включени в регулациония план на града с обща площ 46912 кв.м.
Обща квадратура на терени собственост на Свила АД в гр. Хасково и гр. Харманли - 57027 кв.м.
Недвижимо имущество
Всички сгради построени на територията на дружеството са въведини в активите и са собственост на фирмата.
Сграден фонд
гр. Хасково
- Контролно - пропусквателен пунк и магазин
Монолитна стоманобетонна конструкция със застроена площ 51 кв.м. - година на построяване 1982 год.
- Административна сграда
Монолитна стоманобетонна конструкция със застроена площ 429 кв.м. със сутерен
РЗП на сградата - 1287 кв.м.. Единият етаж е преустроен в шивашки цех.
- Производствен корпус - Свилоточене и преработка на технологичен отпадък застроена площ 2269 кв.м. - 1 етаж
- Производствено помещение - склад застроена площ 543 кв.м. един етаж
- Триетажен производствен корпус - стоманобетонна конструкция застроена площ 632 кв.м. РЗП 1896 кв.м. В него са разположени цех за подготовка на тъкане, дублиране, пресукване, бобиниране, сноване и контрол на произведените платове
- Производствена сграда - тъкачен цех, омекотителна станция и химична лаборатория застроена площ 740 кв.м. един етаж
- Парокотелна сграда застроена площ 129 кв.м. - котел 1.6 в експлоатация от 2001 г. с възможност за монтиране на втори котел.
- Производствена сграда с офиси и битови помещения застроена площ 1133 кв.м. Дава се под наем
- Склад 1127 кв.м. намира се под мостовата конструкция на естакада водеща към гр. Хасково в непосредствена близост до терена.
- Трафпост 320 кVA - застроена площ 20 кв.м.
- Трафпост 630 кVA, килии високо напрежение застроена площ 117 кв.м.
- Собствен водоем 400 куб.м., кладенец дълбочина 240 м. и дебит 20 л./сек. построен 1992 год.
гр. Харманли - БИКС
- Сграда администрация и лаборатории масивна железобетонна конструкция на два етажа със сутерен застроена площ 210 кв.м. РЗП 630 кв.м. включително сутерен.
- Жилищна сграда - монолитна стоманобетонна на два етажа, мазе. застроена площ 142 кв.м. РЗП 282 кв.м. - 4 апартамента
- Стопанска сграда монолитна стоманобетонна застроена площ 217 кв.м.
- Производствени халета /японски тип бубарници/ - 2 бр. масивни стоманобетонни с общ вътрешен двор 400 кв.м. и общо застроена площ 1037 кв.м.
Общо РЗП в гр. Хасково и гр. Харманли - 11478 кв.м.
Производствени мощности
СВИЛОТОЧНИ МАШИНИ
І. СВИЛОТОЧЕНЕ
1. Цнетрална запарка Мацузава
- дистибутора и е пригоден за захранване на 3 автомата
- в зависимост от качеството на пашкулитее се корегира скороста и порциите в кошничките от таблото
- скороста е от 7 до 25 минути - това е времето за престояване на пашкулите в запарка - /практически за нашата суровина 14 до 20 минути.
- грамажа на порциите - съобразно изискванията на автоматите 100 до 250 гр. в кошничка
- мощност - 8.15 кw/ч централна запарка и дистибутор
2. Автомати Нисан
- 2 бр. Х 240 ловитела - общо 480 ловитела
- обороти от 130 до 400 - /нормално за това количество пашкули 180 до 200 об. мин, за ІІ-ро качество 130 до 150 об./мин.
- практическа производителност при 27-29 дение
за І-во качество пашкули до 85-90 кг. греж - до 23 гр./лов. час
за ІІ-ро качество пашкули до 55-60 кг. греж - до 16 гр./лов. час
- разход пашкули за 8 часа - 220 до 240 кг.
- обиколка на хаспела - 0.68 м.
- мощност на двигателя - 3.5 кw/ч
- централна запарка и свилоточни машини се обслужват от общ компресор с мощност 7 кw/ч
3. Пренавиваща машина Мацузава
- 50 прозореза Х 5 нишки
- по правило се движи с оборотите на автоматите
- обиколка на хаспела 1.43 м.
- прави две зареждания по 250 хаспела
- двигател 2.2 кw/ч
4. Линия за производство на кайнар
- капацитета му е двойно по-голям за обработка на пелет от наличните автомати
- мощност на двигателите 14 кw/ч
5. Филосета- за преработка на дефектни пашкули и двойки/производснво ва дюпион/ - 2 секции по 10 бр. казанчета.
В настоящия момент производството е спряно.
ТЪКАЧЕН И ПОДГОТВИТЕЛЕН ЦЕХ
Капацитетните възможности за тъкане на копринени тъкани с наличната техника са 200-250 х. м. В тъкачния цех има възможност да се монтират още 10 стана. По този начин ще се увеличи двойно производството.
Шивашки цех
Оборудването позволява производство на различни облекла от естествена коприна и във зависимост от избора на типа и модела се определя капацитета.

КОМЕНТАР

Остави оценка:

Подобни обяви