Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/

  • КУРС „Строителен техник” - Дистанционно обучение /за цялата страна/
  • оценка:
  •  0/5
  • Състояние: ново
  • Доставката се поема от: лично предаванеКурс за придобиване на професионална
квалификация по професия “Строителен
техник
”,  специалност “Строителство и архитектура” - трета
степен на професионална квалификация Обучението се провежда в
самостоятелна / дистанционна форма.
Индивидуалното обучение има
следните
mso-ansi-language:EN-US" lang="EN-US"> mso-ansi-language:RU" lang="RU">предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма,
100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и
ефективност.
  Завършеното професионално обучение се
удостоверява със СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на
МОН с международна валидност – придобиване на степен на професионална
квалификация.
EN-US">Получавате Europass приложение на български, немски и
английски език, в което се  посочват длъжностите, които съгласно
Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават
предимство при кандидатстване за работа
. За повече информация:https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement Притежаващите Трета квалификационна
степен  отговарят на изискванията към
строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за
вписване в централния професионален регистър на строителя. След завършване на курса можете да
работите като: Техник - гражданско строителство; Техник – инвеститорски
контрол; Техник - строителство и архитектура. ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към
Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално
образование и обучение лицензия № 200912798. Продължителността на курсовете се определя
съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване
разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за
прилагането му. За контакт
тел.: 02/4835994, 0877380031
mso-ansi-language:EN-US" lang="EN-US">, 0877441300,
0877361160mso-ansi-language:EN-US" lang="EN-US">http://cpopartners.bg/

КОМЕНТАР

Остави оценка:

Подобни обяви