Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Курс по практическо счетоводство. Практика в счетоводен офис.

 • Курс по практическо счетоводство. Практика в счетоводен офис.
 • оценка:
 •  0/5

  Бизнес Консулт 2009 ООД организира практически курс по счетоводство. Обучението е подходящо за начинаещи счетоводители без практически опит, които искат да започнат работа като оперативен счетоводител и за собственици на малки и средни фирми, които желаят да получат финансови знания и грамотност полезни при управлението на бизнеса. По време на обучението всеки курсист ще води на специализиран счетоводен софтуер счетоводната отчетност на две фирми- регистрирана и нерегистрирана по ЗДДС. Това включва осчетоводяване на реални първични и вторични счетоводни документи, изготвяне на справки-декларации по ЗДДС, амортизационни планове на дълготрайни активи, завеждане и изписване на складови наличности, отчитане плащания в брой и по банков път, осчетоводяване на работни заплати и осигуровки. Всичко това ръководено от преподавател- практик, с който ще правите анализ на основните счетоводни справки получени в резултат на осчетоводяването на стопанските операции. Завършилите курса имат възможност за практика в счетоводен офис. Практиката протича под ръководството на ментор-практикуващ счетоводител, който определя задачите на курсиста за деня и дава разяснения за тяхното изпълнение. Обучаваните имат възможност да приложат и затвърдят придобитите знания от курса в реална работна среда и възможност за дискусии и консултации с ментора.
  На завършилите курса нашите специалисти оказват практическа помощ и консултации при различни казуси възникнали в последващата дейност.
  Курсът е с продължителност 50 учебни часа.
  За повече информация и записване можете да се свържете с нас на посочения телефон.

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви