Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Курс по счетоводство събото-неделен от 28.09.2016. г за 180 лв. вместо 190 с 5 % остъпка

 • Курс по счетоводство събото-неделен от 28.09.2016. г за 180 лв. вместо 190 с 5 % остъпка
 • оценка:
 •  0/5

  КУРС ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ
  СЧЕТОВОДСТВО ПРАКТИЧЕСКО ОБУЧЕНИЕ
  60 учебни часа - 180 лева
  вечерен от 28.09.2016 г. до 27.07.2016 г.
  от 18.00 до 21.00 h
  I. Модул Теория - същност и особености на счетоводната отчетност, обекти на счетоводно отчитане, активи и пасиви, видове стопански операции, откриване, водене и закриване на сметки, оборотна ведомост, мемориален ордер;
  II. Модул Счетоводно отчитане - способи на счетоводно отчитане, отчитане на собствения капитал, отчитане на дълготрайни материални активи, отчитане на получени и дадени под наем материални дълготрайни активи, отчитане на материалите, отчитане на доставчици и клиенти, отчитане на разплащателни сметки, отчитане на ддс и продукцията и стоките, отчитане на амортизациите, брака и ликвидацията, отчитане на приходите и разходите и др.
  III. СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ФИРМА - основни моменти при приключването и разглеждане на документите свързани със съставянето на годишния финансов отчет - отчет за приходи и разходи, баланс, отчет за паричния поток, отчет за собсвения капитал и приложения. Разглеждане на годишния финансов отчет с реална фирма за по добро разбиране на предадения материал.
  IV. ИЗПИТ ПО СЧЕТОВОДСТВО.
  V. СЧЕТОВОДЕН СОФТУЕР - работа с Плюс Минус. Решаване на практическа задача и изготвяне на дневници и справка декларация по ДДС за НАП.
  На всеки курсист се издава удостоверение 3-37 към МОНМ за част от професията Оперативен счетоводител
  Групите са малки ( между 3 и 5 души) и на всеки се обръща достатъчно внимание.
  Курсовете се водят от висококвалифицирани специалисти.
  Заявка за участие: по телефон
  Записване: при внасяне на 50% от стойността на курса

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви