Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Курс Уеб програмиране с PHP

 • Курс Уеб програмиране с PHP
 • оценка:
 •  0/5

  Предлагаме Ви ускорен курс с практическа насоченост, базиран на PHP и най-новите уеб технологии, който ще Ви даде максимално бързо небходимата база да започнете самостоятелно или в екип ефективно създаване на уеб приложения.
  Всеки курсист, трябва да посещава курса със собствен лаптоп, като ще получи помощ при инсталацията и настройката на цялата необходима развойна среда за уеб приложения - Apache, MySQL, NetBeans, CVS, Git, FTP, SSH. Така курсистът ще може да се упражнява и самостоятелно както на локалната инсталация на лаптопа, така и като ползва безплатен хостинг на нашите сървъри за времето на курса и до един месец след приключването на съответното ниво.
  Материалът включва: PHP, HTML, CSS, JavaScript, JQuery, Ajax, MySQL, MVC, Laravel.
  Разделен е на 5 нива, по 20 часа за ниво. Всяко ниво се провежда за 5 дни по 4 учебни часа.
  Още първото ниво дава начално запознаване с всички изброени технологии, така че курсистът много бързо добива представа за целия технологичен процес на уеб програмирането, макар и без да познава детайлите във всяка една област.
  Всяко следващо ниво надгражда материала свързан с отделните технологии, като навлиза в по-големи подробности.
  Не е абсолютно наложително, курсистът да премине през всичките 5 нива, за да усвои всички аспекти на уеб програмирането, а може след края на всяко ниво, на база на получените до момента знания, да прецени дали да премине в следващо ниво или да продължи самостоятелно да надгражда вече наученото.
  Всяко следващо ниво идва с все по-голям брой практически упражнения, като се дава възможност и за самостоятелна работа в къщи с последващ контрол от преподавателя на следващото занятие.
  Работи се в малки групи от 6 човека с възможност за индивидуално отношение към всеки курсист.
  Групите са разпределени по дни:
  A група - Понеделник, Сряда и Петък
  B група - Вторник и Четвъртък
  C група - Събота и Неделя
  и по време, както следва:
  1 група - от 10.00 до 13.15
  2 група - от 14.15 до 17.30
  3 група - от 18.30 до 21.45
  Така се формират 9 групи - A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2 и C3
  Цената на едно ниво е 100 лв, като се заплаща при започване на нивото.
  Брой часове в едно ниво - 20 (5 дни по 4 часа).
  Общ брой на нивата - 5.
  Брой курсисти в една група - 6.
  Един учебен час е 45 минути.
  Занятията се провеждат на блокове от по 2 учебни часа с 15 минути почивка между двата блока.
  След приключване на дадено ниво, при взаимно съгласие от страна на групата може веднага да се започне следващо ниво без прекъсване.

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви