Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/

  • Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/
  • Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/
  • Квалификационни курсове, Дистанционно Обучение /за цялата страна/
  • оценка:
  •  0/5
  • Състояние: ново
  • Доставката се поема от: лично предаване

Център за професионално обучение организира курсове по следните професиите:

„ЕЛЕКТРОТЕХНИК”, специалност „ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ИНСТАЛАЦИИ“ - След завършване на курса можете да заемате следните длъжности: Електротехник, Техник по поддръжката, Техник по инсталиране на алармени системи. Цена – 400.00 лева
„СТРОИТЕЛЕН ТЕХНИК”, специалност „Строителство и архитектура“ - Лицата, успешно завършили курса могат съгласно чл. 163 от Закона за устройство на територията да заемат длъжността “ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ”. Притежаващите Трета квалификационна степен и отговарят на изискванията към строителите, чл. 15, т. 4 и т. 5 от Закона за Камарата на строителите, за вписване в централния професионален регистър на строителя. Цена – 650,00 лева
„СТРОИТЕЛ”, специалности: Кофражи, Армировка и бетон, Зидария, Мазилки и шпакловки, Вътрешни облицовки и настилки, Външни облицовки и настилки, Бояджийски работи, Строително тенекеджийство, Покриви Цена – 350,00 лева
„СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, специалности: Стоманобетонни конструкции, Метални конструкции, Сухо строителство, Дограма и стъклопоставяне, Изолации в строителството. Цена – 350,00 лева
„МОНТАЖНИК НА ВиК МРЕЖИ”, специалности: Вътрешни ВиК мрежи, Външни ВиК мрежи. Цена – 350,00 лева
„ХОТЕЛИЕР”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ -  Цена – 650,00 лева
„АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, специалност „ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 650,00 лева
„КАМЕРИЕР”,  специалност „ХОТЕЛИЕРСТВОТО“ - Цена – 300,00 лева
„РЕСТОРАНТЬОР”, специалност “ПРОИЗВОДСТВО И ОБСЛУЖВАНЕ В ЗАВЕДЕНИЯТА ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ” - Цена – 650,00 лева
„ГОТВАЧ”, специалност „ПРОИЗВОДСТВО НА КУЛИНАРНИ ИЗДЕЛИЯ И НАПИТКИ” - Цена – 350,00 лева
„СЕРВИТЬОР-БАРМАН”, специалност „ОБСЛУЖВАНЕ НА ЗАВЕДЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕНО ХРАНЕНЕ” - Цена – 350,00 лева
„ФРИЗЬОР”, специалност “ФРИЗЬОРСТВО” - Цена – 550,00 лева
„КОЗМЕТИК”, специалност „КОЗМЕТИКА” - Цена – 550,00 лева

Обучението се провежда в самостоятелна / дистанционна форма. За работещите по професията без документ за квалификация, Центърът организира ускорено обучение, съобразен с възможностите на кандидатите. За курсисти без опит по специалността, Центърът осигурява практика в реална работна среда.
Индивидуалното обучение има следните предимства: удобно за вас време, самостоятелна програма, 100% оползотворяване на учебното време, обучение с вашето темпо, гъвкавост и ефективност. 

Завършеното професионално обучение се удостоверява с:
-УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ по образец 3-37 на МОН с международна валидност – придобиване на част от професия
или 
-СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ по образец 3-54 на МОН с международна валидност – придобиване на степен на професионална квалификация

Получавате Europass приложение на български, немски и английски език, в което се посочват длъжностите, които съгласно Европейския класификатор на професиите курсиста може да заема и дават предимство при кандидатстване за работа. За повече информация - https://europass.cedefop.europa.eu/bg/documents/european-skills-passport/certificate-supplement

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ към Сдружение “ПАРТНЬОРИ – КС” е лицензиран от Национална агенция за професионално образование и обучение лицензия № 200912798

Продължителността на курсовете се определя съвместно със заявителя, като се отчитат неговите нужди и при спазване разпоредбите на Закона за професионално образование и обучение и Правилника за прилагането му. 

За контакт и записване телефони: 02/4835994, 0877380031, 0877380013, 0877361160
http://cpopartners.bg/

КОМЕНТАР

Остави оценка:

Подобни обяви