Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Внимание ! Обявата е изтекла на 11.10.2016 00:00 !

ЛИЦЕНЗ ЗА ЕЛЕКТРОМОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ ЕЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ.

 • ЛИЦЕНЗ ЗА ЕЛЕКТРОМОНТАЖ НА ГРЪМООТВОДИ ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИИ ЕЛЕКТРОЛАБОРАТОРИЯ.
 • оценка:
 •  0/5

  Лиценз за електромонтаж строителство и ремонт на гръмоотводи
  мълниезащита електроинсталацйи  въздушни
  и кабелни линии до 1000 v.Eлектролаборатория. Проверка на ел.инсталации при съмнение за кражба на
  ток. ГРЪМООТВОД „МЪЛНИЕЗАЩИТА
  „ПРОФЕСИОНАЛЕН МОНТАЖ – БАЗОВА ИНФОРМАЦИЯГръмоотвод по своята най-масова характеристика се нарича метален прът,
  който се поставя върху покрива на сградите с идеята да ги предпазва от директно
  попадение на мълнии и по-конкретно да осигурява тяхното безопасно отвеждане до
  земната повърхност като част от т.нар.Освен самия гръмоотвод
  една подобна система включва и редица други компоненти, сред които проводници,
  мълниеприемници и други. Идеята за подобна структура се появила за първи път
  през 18 век паралелно в Европа и САЩ, където Бенджамин Франклин и чешкия монах
  Прокоп Дивиш открили, че така могат да намалят риска за хората по време на
  силни светкавични бури.Гръмоотвод – защо ни е
  нужен?В основата на стремежа
  за подобрена защита от мълнии стоял фактът, че сградите започнали да стават все по-високи по това време и
  това неизменно криело повишен риск от инциденти със светкавици, които често
  приключвали фатално с оглед на това, че медицината трудно можела да се справи с
  лечението на човек, поразен от мълния.От съществено значение
  е да споменем, че самият гръмоотвод сам по себе си не е достатъчен да предпази
  от мълнии, а се изисква установен проводников път, който, както споменахме
  по-горе да се справи с безопасното отвеждане на заряда към земята. През
  годините на развитието на цивилизацията използването на подобни системи станало
  доста масово с идеята да предпази хората и животните от фатални наранявания, а
  сградите от възникването на пожари.Конвенционална мълниезащитаКонвенционалната
  мълниезащита и нейните мълниезащитни инсталации е най-старата и добре позната
  технология за мълниезащита на обекти и сгради, както и жива сила от попадение
  на мълния. Нейните основни компоненти са прътовите мълниеприемници и мълниеприемната мрежа, които
  посредством метален проводник са свързани към гнезда, част от заземителни
  системи и мястото където се осъществява връзката с т.нар. земен участък.Конвенционалната
  мълниезащита се
  изгражда от пръти, въжета и комбинация от тях на принципа на Фарадеевия кафез и
  Франклиновия прът. Това е най-старата позната на човечеството мълниезащита,
  доказала се през времето и залегнала в основата на съвременните международни и
  европейски стандарти за мълниезащита.Известната изолирана
  мълниезащита е част от комплекса на конвенционалната мълниезащита и служи за
  осигуряване на нужните отстояния от защитаваните обекти. Тя представлява сама
  по себе си модулна с-ма от висококачествени диелектрици, монтажни диелектрични
  пръти и др., които служат за монтажа. Hl4��X����

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви