Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Покупко-продажба на фирма

 • Покупко-продажба на фирма
 • оценка:
 •  0/5

  Покупко-Продажба на Фирми, възможно най-бързо, акуратно и на достъпни цени, без излишна загуба на време и пари. Ако вашата фирма има каквито и да било задължения към НАП, включително такива по ДДС и ЗКПО, ако сте получили заповед за ревизия, ревизионен доклад или ревизионен акт, ако имате други задължения към държавата, общините, доставчици и други контрагенти, непременно се свържете с нас.
  ПРЕДЛАГАМЕ Специализирани Правни Услуги за регистриране, Изкупуване и Прехвърляне на Фирми: ЕООД, ООД, АД, ЕАД със Задължения + ОСВОБОЖДАВАМЕ от Длъжност и СОЛИДАРНАТА Отговорност!
  Адвокатската ни кантора е специализирана в Търговското право и Ние сме Вашето Решение с Компетентно Съдействие! Ако сте в процедура на данъчна ревизия и сте на фаза ревизионен доклад или ревизионен акт, срещу фирмата има влезли в сила наказателни постановления или просто сте задлъжнели към доставчици или партньори - Заповядайте при Нас, Не Отлагайте Законовото Решение на Вашия проблем! ВСИЧКИ ПРАВНИ ДЕЙСТВИЯ, които предприемаме с цел избягване на предстоящи фалити, съдебни изпълнения, административни проблеми, глоби от държавни институции, наказателни санкции, задължения по ДДС, ЗКПО и др. са в съответствие с действащата нормативна уредба.
  /считано за фирми от всички бизнес сфери /.
  Работно време: понеделник-неделя: 09:00 - 19:00
  Офертата е валидна за фирми от всички бизнес сектори и региони на България

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви