Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Внимание ! Обявата е изтекла на 08.10.2016 00:00 !

Правни услуги

no image
 • Правни услуги
 • оценка:
 •  0/5

  1.    Правни консултации, свързани с регистрирането на търговски дружества (ЕООД,ООД, ЕТ, АД, ЕАД) в Търговският Регистър, както и регистрация на
  Юридически лица с нестопанска цел в Окръжен съд, включително подготовка на документи и регистрация на фирма,
  запазване на име, предоставяне на адрес за седалище на фирмата адрес за
  кореспонденция. 2.   Съдействие при подготвяне
  на документи за сделки с движими и недвижими имоти, изповядване
  на сделки при нотариус. Изготвяне на проекти на покупко-продажби, дарения,
  завещания и др. Проследяване на собственост на недвижимия
  имот, снабдяване с удостоверение за наличие или липса на тежести, деклариране
  на придобит движим/недвижим имот в ДМДТ, както и регистрация на недвижим имот в
  КККР3.   Консултиранеотносно влизане в процедура по придобиване на
  българско гражданство за лица,
  доказващи български произход или на общо основание. Преглед, обработка и
  подготовка на всички необходими документи. Съдействие за придобиване на
  продължително и постоянно пребиваване в Република Българгия.Подготовка на всички необходими документи за
  получаване на мулти виза "D" за лица желаещи да пребивават продължително или постоянно в Република
  България.4.   Изготвяне на всякакви пълномощни и декларации.Изготвяне на правни становища и консултации в сферата на гражданско и
  административно право.

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви