Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Пречиствателните станции на ЕкоМаксБиоБургас модел:НЕТО-4-50-0.00

 • Пречиствателните станции на ЕкоМаксБиоБургас модел:НЕТО-4-50-0.00
 • Пречиствателните станции на ЕкоМаксБиоБургас модел:НЕТО-4-50-0.00
 • Пречиствателните станции на ЕкоМаксБиоБургас модел:НЕТО-4-50-0.00
 • оценка:
 •  0/5

  Пречиствателните станции на ЕкоМаксБиоБургас модел:НЕТО-4-50-0.00_______ Е к о М а к с Б и о Б у р г а с ЕООД____Адрес на управление:ул:Калофер 1а к/с „Лазур”Описание на процесите на пречистване на ПСОВ с капацитет : от 4 до 50 еквивалент жители.Пречиствателните станции на ЕкоМаксБиоБургас модел:НЕТО-4-50-0.00 представляват компактен и модерен тип пречиствателни станции,които успешно комбинират биологичното пречистване на битово-фекалните отпадъчни води чрез активната утайка с бактериален интензивен прираст/във вид на биофилм/във зоната на биофилтъра и суспендирана /плаваща/биомаса в активната зона на биобасейна .Тази комбинация има редица технологични предимства и представлява система,способна да реши сиуации,при които останалите малки пречиствателни станции ,използващи единия от двата метода имат затруднения.Формата на пречиствателните станции може да бъде :цилиндрична,правоъгълна,квадратна,включително и използването на налични резервоари на клиента с подходяща за целта форма,съобразена и с наличната площадка .Ориентировъчни данни подходящи за развитието на пречиствателното съоръжение са препоръчителни за:дълбочината/височината/на водното ниво до минимум -1.5-2.0м. и линейна дължина до мин.4 до 6м.Пречиствателните станции,използват редуващи се-Аноксидационни/анаеробни/и окислителни /аеробни /условия на култивиране на пречистващите бактерии.Става въпрос за съвремена технология на базата на комбиниране на биомасите.Отпадъчната вода се пречиства както от бактериална култура,разположена върху пластмасова повърхност ,също така и от плаваща култура в активната утайка.Чрез фино мехурчеста аерация се подава въздух в системата.За целта се използва въздуходувка,която освен че подава въздух,но и осигурява движението на пречистваната вода между активната зона и биофилтъра.По слабо органично натоварване/по малък дебит на подаваната вода/ или/ по разредена по състав вода/на тези пречиствателни станции не им пречи,защото именно системите с комбинирано култивиране на биомаса са известни с отлична пречистваща функция и при минимално натоварване с органични замърсители.Тези станции са предназначени за пречистване на всякакви течни отпадъци,срещащи се обикновено в домакинствата.Те разлагат,деструктират и биоразграждат добре перилни прахове и течности и други средства за почистване,така че пречистената вода да е подходяща за поливане.Не могат да се пречистват нефтени продукти и твърди отпадъци,като обелки от плодове, превръзки, парцали ,гуми и др.При води с високо съдържание на мазнини/например при ресторанти/е необходимо да се предвиди и мазниноуловител/същия може да се изработи и достави/Извънредно ценно качество на тези станции е възможноста да се прекъсне процеса на подаване на вода за пречистване за няколко месеца,през което време микроорганизмите се хранят от собствената си утайка,натрупана в биофилтъра.През това време пречиствателната станция не трябва да се изключва от действие,както и да се изважда активната утайка.През последните няколко години,се констатирват появата на пазара на голям избор Биопрепарати от типа на SUKACLean S/T-/Биоензимен препарат за биологично разграждане на органични отпадъци/, подходящи за дозиране в септични ями и мини пречиствателни станции/-където ефекта на пречистващите процеси достига до 95% биоразграждане на фекалните и други органични субстанции попаднали в отпадъчните води.Описание на пречистващия процес и спесификация на основните

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви