Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Продават се 1175 (1174,986) дка. широколистна и иглолистна гора

  • Продават се 1175 (1174,986) дка. широколистна и иглолистна гора
  • Продават се 1175 (1174,986) дка. широколистна и иглолистна гора
  • Продават се 1175 (1174,986) дка. широколистна и иглолистна гора
  • Продават се 1175 (1174,986) дка. широколистна и иглолистна гора
  • оценка:
  •  0/5
  • Площ в декари: 1175 дка
  • Тип: Гори и храсти в земеделска земя

Продават се 1175 (1174,986) дка. широколистна и иглолистна гора
Имотите се намират в две землища:
• село Сухозем, ЕКАТЕ 70353, община Калояново, област Пловдивска - 559,986 дка.
• село Отец-Паисиево ЕКНМ 54465, община Калояново, област Пловдивска - 615 дка.
Разпределението на госките площи по скици е както следва:
• Широколистна 841 дка - Зимен дъб, Орех, Космат дъб, Благун, Круша, Черен дъб, Явор, Сребролистна липа, Полски ясен, Бял бряст, Планински ясен, Келяв габър, Явор и др.
• Иглолистна 333 дка - Бял бор, Черен бор и др.
Санитарна сеч е извършвана за последно преди 13 години.
Приложено има сателитни снимки на терените от където може да се види местоположението на имотите, както и гъстотата на насъжденията.
Важно! Горите се продават заедно, а не поотделно!

КОМЕНТАР

Остави оценка:

Подобни обяви