Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Промишлено помещение 24356 кв.м Масивна конструкция Готов (завършен)

  • Промишлено помещение 24356 кв.м Масивна конструкция Готов (завършен)
  • Промишлено помещение 24356 кв.м Масивна конструкция Готов (завършен)
  • оценка:
  •  0/5
  • Квадратура: 24356 кв.м
  • Строителство: Друго

ПТИЦЕКОМПЛЕКС ОБНОВА, ЦЕНТЪР 4, с. Обнова, общ. Левски, обл. Плевен, представляващ животновъден комплекс, предназначен за птицевъдство, с капацитет при подово отглеждане: 155 000 бр. кокошки носачки, от 200 000 до 240 000 бр. бройлери за угояване в зависимост от теглото, до 60 000 патици за угояване, до 52 000 бр. гъски за угояване.
Имот с добра локация, достъп до комуникации и ел. напрежение и ВиК, стоманобетонова конструкция с полезна височина на производствените помещения от 5,5 м. и с голяма като застроена площ и прилежащ терен.
Като птицеферма е с общ капацитет 110 000 бр. птици на подово отглеждане, което дава възможност за поетапното му пускане в експлоатация и дългосрочно развитие.
Върху имота няма тежести.
Линк към имота от Google Maps - http://goo.gl/maps/WvnnH
Местоположение:
Имотът се намира в средата на северен централен район на 1 км западно от с. Обнова, извън регулация, при граници - от запад, север и юг - земеделски земи (пасища), а от изток - асфалтов път, на 1 км от международен път Е 83 (София-Русе).
Центърът се намира южно от люпилнята - част от птицекомплекса и северно от център втори. Сградите между център 4 и център 2 - 2 бр. самостоятелни халета и складове и стопански постройки са част от комплекса, разположени в отделни парцели собственост на дружеството.
Прилежащ терен: Птицефермата е разположена върху прилежащият терен с площ 45,320 дка, извън регулация, при граници - от запад, север и юг - земеделски земи (пасища), а от изток - асфалтов път. Достъпът се осъществява посредством асфалтов път и два портала в източния край на имота.
Включвайки допълнителните парцели между втори и четвърти център, общата площ на прилежащите терени става 110,569 дка.
Сграден Фонд: Сградният фонд се състои от 20 бр. сгради, от които 18 бр. масивни производствени халета за отглеждане на птици, пароцентрала и трафопост.
В производствените части инфраструктурата около обектите е задоволителна към добра, като дограмата е дървена и при въвеждане в експлоатация ще се наложи подмяната и.
С цел добиване на представа за състоянието на имота в настоящия материал прилагаме описание на халетата и снимки на двойка халета, като състоянието на всички производствени сгради в имота отговаря на това на приложените снимки.
Сградите са както следва:
1. 16 бр. производствени халета - запазени масивни сгради, с тухлена конструкция, с интернитови и топлоизолация на покривите. Халетата са с размери 66 м на 16 м и полезна височина 5,3 м. РЗП на всяко хале е 1 081 м2, или обща РЗП на производствените сгради - 19 530 м2.
Халетата са идентични на тези в другите три центъра по площ, състояние на стените и покривите.
В този център не са бракувани металните съоръжения използвани за отопление поене и хранене на птиците. Има изградено парно, захранвано от паоцентрала, което е нъдае от ремонт.
2. Битова сграда, с агрегатно и котелно (пароцентрала) - с обща РЗП 279 м2., представляващи масивна тухлена сграда.
Комуникации:
Достъп до имота: Достъпът до имота се осъществява през два портала в източната му част, по асфалтов път до селото, свързан с главния път Е 83, който дава възможност за достъп на тежкотоварни МПС и земеделска техника. Прилежащият терен е с частична асфалтова настилка около сградите и изградени вътрешни пътища за достъп от предната и задната част на всяка сграда.
Имотът има цялостна ограда от бетонни стълбове и мрежа с височина 2 м.
Електроснабдяване: В имота е изграден собствен трафопост, на високо и средно напрежение, с трифазен ток, с мощност 250 kW.
Трафопостът е напълно изправен, свързан с електропреносната мрежа, посредством друг централен трафопост в южната част на селото.
Канализация: в имота е изградена канализация, нуждаеща се от ремонт, с отводняване посредством шахти и извозване със специлиализан транспорт към торова площадка.
ВиК: имотът се снабдява с питейна и вода за битови нужди от резервоар намиращ се южно от селото, централен за птицекомплекса, посредством интернитов водопровод, нуждаещ се от ремонт.
Предназначение: имотът е подходящ за множество дейности, като големият брой еднотипни производствени сгради (16 бр. по 1 080 м2) дава възможност за използването им с различно предназначение, в зависимост от инвестиционния интерес.
Животновъдство - основно предназначение на имота. Голямата полезна височина от 5,5 м. и запазената подова настилка дават възможност за пускането му в експлоатация без допълнително конструктивно преустройство на сградите.
За птицевъдство в зависимост от технологията на отглеждане капацитетът на обекта е следния:
Птици, на подово отглеждане:
Кокошки носачки за яйца - 155 000 бр.;
Бройлери за угояване, в зависимост от теглото от 200 000 до 240 000 бр. (подрастващи);
Майчино стадо кокошки за яйца за излюпване на малки пилета - 95 000 бр.
Патици за затлъстен черен дроб -. 55 000 бр.;
Гъски за затлъстен черен дроб - 45 000 бр.;
Птици в клетки, (уголемени или неуголемени), на един и два етажа:
Кокошки носачки в неуголемени клетки - 250 000 бр. в едноетажни и 500 000 бр. в двуетажни клетки;
Кокошки носачки в уголемени клетки - 180 000 бр. в едноетажни и 360 000 бр. в двуетажни клетки;
Бройлери за угояване, в зависимост от теглото от 250 000 бр. до 350 000 бр. (подрастващи) в едноетажни клетки, съответно 500 000 бр. до 700 000 бр. в двуетажни клетки;
Майчино стадо кокошки за яйца за излюпване на малки пилета - 120 000 бр. в едноетажни клетки;
За други видове животновъдство производствените сгради с обща площ 17 280 м2 дават следните вместимости за отглеждане на животни:
Овце - 10 500 бр.;
Шилета - 15 000 бр.;
Млечни крави - 9 000 бр.;
Телета - от 9 000 до 13 500 бр. в зависимост от възрастта;
Прасета - 11 000 бр.;
Множеството на брой идентични помещения дават възможност за съвместяване на няколко дейности, като това превръща предлагания обект в добра основа за изграждане на цялостна технологична схема обхващаща всички дейности от птицевъд/животновъд до краен клиент: люпилня, отглеждане, опаковане на яйцата, кланица, колбасарски цех, складова и логистична база, администрация.
Освен за основната му дейност, обектът е подходящ и за набор от алтернативни дейности, като:
Складова база за земеделска продукция - земеделският район дава възможност за развитие на имота като база за съхранение на земеделска продукция. Халетата са с голям обем и дават възможност за съхранение на 500-700 т. зърно всяко, или общо - 9 000 т.
Асфалтираната площадка дава възможност за използването и като паркинг за земеделска техника и инвентар или транспортна техника и развитието на обекта като земеделско или промишлено стопанство.
Производствена дейност - големите сгради, с голяма полезна височина и отстояния от 1 км от жилищни обекти дават възможност за преустройството им в производствени халета за различни отрасли на лека и средна промишленост.
Цени:
Продажна цена: 1 200 000 лв.
Наемна цена: 5 000 лв.
Посочените цени са без ДДС.

КОМЕНТАР

Остави оценка:

Подобни обяви