Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Внимание ! Обявата е изтекла на 02.11.2016 15:43 !

Промишлено помещение 3947 кв.м Масивна конструкция

  • Промишлено помещение 3947 кв.м Масивна конструкция
  • Промишлено помещение 3947 кв.м Масивна конструкция
  • Промишлено помещение 3947 кв.м Масивна конструкция
  • Промишлено помещение 3947 кв.м Масивна конструкция
  • оценка:
  •  0/5
  • Квадратура: 3947 кв.м
  • Строителство: Друго

ХЛЕБОЗАВОД ЯМБОЛ, в гр. ЯМБОЛ, ул. „Димитър Благоев“ 3А, представляващ:
БИВШ ХЛЕБОЗАВОД „ДЕМЕА“, терен с обща площ 3 947 кв. м., и застроена площ 7 061 кв. м. състоящ се от пет броя сгради: Производствен корпус със седем броя ИН по кадастрална карта с обща РЗП 5 323 кв. м. по нот. акт N67, т.VIII, рег. N10350, дело N1081/2006г., ИН скици: N 2085, 2087, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093 от 17.04.2009г., Административна сграда с обща РЗП 456 кв., Охранителен пункт -39 кв. м., Метален склад с РЗП 228, Техническа работилница 223 кв. м., Масивни гаражи 573 кв. м.
Върху имота няма тежести.
Обектите са с право на строеж.
Линк към имота:
http://wikimapia.org/#lang=bg&lat=42.491894&lon=26.486460&z=17&m=b
https://www.google.bg/maps/@42.493409,26.486854,3a,75y,172.52h,76.48t/data=!3m4!1e1!3m2!1sx8RMYFSm6LnaF-byVCvTTQ!2e0
Характеристики:
Местоположение:
Имотът се намира в индустриалната част на гр. Ямбол.
Намира се в съседство на Мелница Ямбол-юг, Белла България- юг, Топ Консерви-запад. Товарна гара-изток и североизток от бул. Европа.
Прилежащ терен:
Поземлен имот с идентификатор: 87374.511.399
I. Сграден фонд:
Производственият корпус е с обща ЗП 2 437 кв. м., обща РЗП 5 323 кв. м. който по КК е вписан със седем отделни идентификатора:
87374.511.399.80- Сладкарски цех (не се използва).
87374.511.399.81- Складови помещения.
87374.511.399.61- Складови помещения.
87374.511.399.82- Помещение.
87374.511.399.62- Оперативни силози и силози.
87374.511.399.63- Пекарна зала и цех закуски.
87374.511.399.65- Складови помещения, експедиция с рампа.
87374.511.399.77- Административна сграда.
87374.511.399.71- Охранителен пункт.
87374.511.399.78- Метален навес.
87374.511.399.72- Техническа работилница.
87374.511.399.74- Масивни гаражи.
Сграден фонд
Производствен корпус -обхваща следните кадастрални идентификатори:
Конструкцията на производственият корпус е масивна, монолитна със ст. бетонови основи, носеща и покривна конструкция – плоча с изолация. Сградата е построена през 1968 г.
Сграда 87374.511.399.65 Промишлена сграда 219 кв. м. /застроена площ/ ет. 1, РЗП 219 кв. м.
Описание: Трафопост, Складови помещения- 4 бр., с рампа в добро състояние.
Сграда 87374.511.399.63 Производствена сграда 898 кв. м. /застроена площ/ ет. 2, РЗП 1 796 кв. м.
Описание:
Етаж първи:
Охладително помещение
Адм. Помещение -експедиция
Склад за ГП с хладилна камера, битовка
Складови помещения -3 бр.
Рампа по протежението на първият етаж.
Етаж втори:
Линия за производство на основен хляб – 2 бр.
Помещението отговаря на санитарно-хигиенните изисквания на контролиращите органи.
Административно помещение
Складове – 3 бр.
Сграда 87374.511.399.62 Промишлена сграда 390 кв. м. /застроена площ/ ет.6 РЗП 2 340 кв. м.
Силозно стопанство 6 бр. клетки по 25 тона и под силозна галерия
Складови помещения – 2бр.
Сграда 87374.511.399.61 Спомагателна сграда 7 кв. м. /застроена площ/ ет. 1
Описание: полу-масивна конструкция.
Сграда 87374.511.399.80 Промишлена сграда 936 кв. м. /застроена площ/ ет. 1
Описание: Складове-б бр. с рампи.
87374.511.399.65- Складови помещения, експедиция с рампа.
219 кв. м. /застроена площ/ ет. 1
Описание: Рампи с помещения.
87374.511.399.77- Административна сграда
228 кв. м. /застроена площ/ ет. 2
Описание: Сградата е двуетажна. Намира се югоизточно от северен портал, южно от сграда портиерна и сграда охранителен пункт. Построена е 1968 г. с ремонти през годините. В момента не се ползва.
Конструкцията на сградата е масивна, монолитна със ст. бетонови основи, носеща и покривна конструкция – плоча с изолация. В план е правоъгълна, с надлъжна ос – север- юг. Изложението на помещенията е изток- запад.
Застрояването е калканно от север със сграда охранителен пункт, изградена като пристройка 1987/8 г. Вторият етаж на сградата е приобщен с втория етаж на сграда охранителен пункт. Сградата се обслужва се от два входа от юг и от север.
По архитектурно разпределение се състои от:
- 1 ви етаж с вход от север – предверие, вътрешно стълбище, зала с умивалня, стая, кафене, бокс, санитарен възел – предверие и тоалетна. От залата има вход за достъп към частта с достъп от входа от юг, която се състои от коридор и три стаи.
- 2 ри етаж с вход от север – вътрешно стълбище, площадка с два санитарни възела – предверие и тоалетна, южно крило от същинската сграда състоящи се от коридор и по четири стаи от запад и изток и счетоводна зала от юг.
Пристройката от север / сграда охранителен пункт/ е свързана чрез площадката към административната сграда на ниво втори етаж и се състои от коридор и три стаи. В момента се наблюдават отцепване и пукнатини при калкана, което подлежи на укрепване и ремонт.
Покрива тече.
87374.511.399.71- Охранителен пункт
39 кв. м. /застроена площ/ ет. 1
Описание: Помещение за охрана масивно.
87374.511.399.78- Метален навес
228 кв. м. /застроена площ/ ет. 1
Описание: Метален навес, намира се зад Административната сграда.
Добро общо състояние.
87374.511.399.72- Техническа работилница
223 кв. м. /застроена площ/ ет. 1
Описание: Техническа работилница
Сградата е едноетажна. Намира се северно от западен портал. Построена е 1968 г. с ремонти през годините. Покрива тече.
87374.511.399.74- Масивни гаражи
573 кв. м. /застроена площ/ ет. 1
Описание: Масивни гаражи
Сградата е едноетажна. Намира се северно от западен портал. Построена е 1968 г. с ремонти през годините.
Конструкцията на сградата е масивна, монолитна със ст. бетонови основи, носеща и покривна конструкция – наклонена на запад плоча с изолация. Стените са тухлени. В план сградата е правоъгълна, с надлъжна ос – север - юг.
Сградата е калканно застроена от запад. Входовете са от изток.
По архитектурно разпределение се състои от десет гаража, от север на юг 2 х 4 обединени в склад помещения, 2 гаража обединени и от юг – ремонтна работилница, състояща се от работна зала, коридор, канцелария и тоалетна.
Покрива тече.
Комуникации:
Достъп до имота:
От север имотът граничи с шосеен път, от запад и юг –производствени имоти, изток-товарна гара.
Главният портал се намира от ляво на шосейния път в източната част на имота, разполага с навес за МПС, охранителен пункт, бетонен път, по който се стига до производственият корпус.
Вътрешни пътища: Имотът има изградени вътрешни бетонни пътища.
От приложената снимка от google maps, се добива представа за положението на пътищата, които дават достъп от главния вход, през обособения за инфраструктура на парцела.
Електроснабдяване: В имота е изграден трафопост, достатъчен за захранването на завода. Електро оборудване и окабеляване има. В момента не работи. За възстановяване е захранващото табло.
Мръсен канал: до имота има съществуващ водопровод собственост на ВиК и канализации. В самия имот, в момента има работеща ВиК инсталация. Има изградена канализация за мръсна вода.
Вода – водоснабдяването до обекта се осъществява от съществуващ уличен водопровод ПЕВП ф20, като разполага с водомерна шахта.
Предназначение: Имотът може да се ползва като цялостен обект, подходящ за производствена, складова и друга търговска дейност.
ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ
Производствен корпус ИН 87374.511.399, Производственият корпус е с обща ЗП 2 437 кв. м., обща РЗП 5 323 кв. м. Сградата е двуетажна.
1. Технологична линия на основен хляб
Първият етаж е 898 кв. м. Тук са разположени Складови помещения за СМЦ с PVC преградни стени, Склад за чист амбалаж, Склад за мръсен амбалаж, Миялно отделение, Експедиция с рампа, Охладителни помещения.
Вторият етаж е 898 кв. м. Тук са разположени „Тестомесачно отделение“ , „Пекарна зала“ , Помещения за съхранение на основни материали, административно помещение, помещения за персоналът.
Технологичната линия започва с отделение за замесване „Тестомесачно“, като в непосредствена близост са обособени помещения „подготвително суровини“, и два склада за др. суровини, склад за амбалажно съхранение на брашно с вход към отделението за замества, Сито за брашно C1 500. Ферментационна камера с обособени място за тестомесачни казани, колички етажни за тави.
В средата на помещението е разположена пекарна зала, с обособено място за повдигач-обръщач на казани, тестоделителна машина, тестоокръглителна машина, тестоформовъчна машина, зареждачен стан, пруфер за окончателна ферментация, две тунелно циклометрични пещи PTC, лентов транспортьор, маса за редене, охладително помещение, помещение за нарязване на хляба, склад ГП, експедиция. Производствената сграда отговаря на всички изисквания на държавната администрация за започване на дейност (БАХ, РИОКОЗ, Противопожарна безопасност).
Oписание на машините:
ОТХ
Първа линия- (за основен ремонт)
Пруфер за окончателна ферментация в комплект със зареждачен стан;
Тунелна пещ Вернер-Флаер, година на въвеждане в експлоатация 1969г.
Второ линия:
Пруфер за окончателна ферментация в комплект със зареждачен стан;
Тунелна пещ Вернер-Флаер (след основен ремонт)
СВХ
Печки „Буфаба“ – 2бр.
Цени:
Продажна цена: 2 000 000 лева;
Наемна цена: 8 000 лв.;
Посочените цени са без ДДС.

КОМЕНТАР

Остави оценка:

Подобни обяви