Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Промишлено помещение 4254 кв.м Масивна конструкция Готов (завършен)

  • Промишлено помещение 4254 кв.м Масивна конструкция Готов (завършен)
  • Промишлено помещение 4254 кв.м Масивна конструкция Готов (завършен)
  • Промишлено помещение 4254 кв.м Масивна конструкция Готов (завършен)
  • Промишлено помещение 4254 кв.м Масивна конструкция Готов (завършен)
  • оценка:
  •  0/5
  • Квадратура: 4254 кв.м
  • Строителство: Друго

ХЛЕБОЗАВОД ЛЕВСКИ, в гр. Левски, ул. „Цар Симеон“ 2А, представляващ:
Бивш ХЛЕБОЗАВОД „ДЕМЕА“, терен с обща площ 4 254 кв.м., и застроена площ 1 407 кв.м. състоящ се от 5 сгради с обща РЗП 1 857 кв.м., с добра локация и комуникации.
Собственост на „Демеа Инвест“ АД
Върху имота няма тежести.
Линк към имота:
http://wikimapia.org/#lang=en&lat=43.352332&lon=25.140155&z=19&m=b
https://www.google.bg/maps/place/42%B021’08.8%22N+25%C2%B008’24.6%22E/@43.3524424,25.1a
Характеристики:
Местоположение:
Имотът се намира в гр. Левски, ул. „Цар Симеон“ 2А.
Намира се в съседство на Мелница Левски, Товарна гара. Съседи по ИН: 4336.401.2638, 4336.401.2638, 4336.401.2627, 4336.401.2639, 4336.401.2542.
Прилежащ терен:
Обща площ на терена - 4 254 кв.м., като ПУП е одобрен със Заповед РД -18-2/23.01.2007г. Предназначението на терена е за хранително-вкусовата промишленост, урбанизиран.
I. Сграден фонд
Обща ЗП 1 407 кв.м., обща РЗП 1 857 кв.м., като общо в имота са изградени 2 броя отделни сгради, обособени от 4 бр. индификационни номера (административна сграда, производствен корпус, вътрешно силозно стопанство, експедиция).
Разположението на сградите в имота и размерите им са видни от следната схема:
УПИ I-2599 в кв.120, при граници от три страни улици и жп. линия;
Сградният фонд се състои от:
1. Производствена сграда ИН 43236.401.2626.2, с площ 918 кв.м., ет.1, РЗП 918 кв.м.
Описание: Сградата е в добро състояние, PVC дограма, обновена външна мазилка.
Помещение:
Запад: Вход на производствената сграда, като северозападно са обособени съблекални и баня, тоалетна.
Север: стая за персонала, ферментационна камера, помещение за мръсен амбалаж, миялно отделение, отделение за чист амбалаж, административно помещение-експедиция, склад ГП с рампа, складови помещения с рампа-североизток.
Изток: Охладително помещение.
Производствената сграда отговаря на всички изисквания на държавната администрация за започване на дейност (БАХ, РИОКОЗ, Противопожарна безопасност). Цех ОВХ- и оборудване към него за производство. Обектът е газифициран.
2. Сграда 43236.401.2626.4 Промишлена сграда 113 кв.м., ет. 1, ЗП 113 кв.м.
Юг: Подготвително отделение, склад суровини, помещение за водомер, склад суровини, работилница, резервоар- кондензен, котелно за газ-не работи.
Югозапад: ел. табло, агрегатно отделение-ел. енергия-не работи.
3. Сграда 43236.401.2626.5 Промишлена сграда 152 кв.м., ет. 1, РЗП 152 кв.м.
Югозапад: Склад за СМЦ и ГП с рампа в добро състояние.
4. Сграда 43236.401.2626.1 Административна сграда 150 кв.м., ет. 4, РЗП 600 кв.м.
Запад: Сградата се състой от 4-ри етажа.
Административната част разполага със 5 бр. стаи (управител, счетоводство, ТРЗ, архив, лаборатория) в добро състояние.
Има силозно стопанство за брашно 6 бр. клетки по 25 тона към момента не работи.
Вътрешни пътища: УПИ I кв. 120 имотът е урбанизиран, асфалтиран път, паркинг и улично озеленяване, като чрез него се осигурява достъп до останалите УПИ.
От приложената снимка от google maps, се добива представа за положението на пътищата (маркирани с жълти стрелки), които дават достъп от главния вход, през обособения за инфраструктура УПИ I, до останалите парцели.
Електроснабдяване: Имотът се захранва с трафопост, който е собственост на „Мелница Левски”ООД, отчитането на тока става с вътрешен електромер на собственика на трафопоста, а търговските отношения се уреждат с договор и префактуриране на изразходената ел. енергия.
Газова инсталация: Имотът е газифициран, и отговаря на всички изисквания за включване отново към мрежата Овергаз- Север.
Мръсен канал: до имота има съществуващ водопровод собственост на ВиК и канализация в оста на пътя, изградена по стопански начин от действащите в района предприятия. В имота има работеща ВиК инсталация.
Вода - водоснабдяването до обекта се осъществява от съществуващ уличен водопровод и водомерна шахта.
Предназначение: Имотът може да се ползва като цялостен обект, подходящ за производствена, складова и друга търговска дейност.
II. ТЕХНОЛОГИЧНА ЛИНИЯ
1. Производствена сграда ИН 43236.401.2626.2, с площ 918 кв.м., ет.1, РЗП 918 кв.м.
Технологичната линия започва с отделение за замесване „Тестомесачно“, като в непосредствена близост са обособени помещения „подготвително суровини“, и два склада за др. суровини, склад за амбалажно съхранение на брашно с вход към отделението за замества, Сито за брашно C1 500. Ферментационна камера с обособени място за тестомесачни казани, колички етажни за тави.
В средата на помещението е разположена пекарна зала, с обособено място за повдигач-обръщач на казани, тестоделителна машина, тестоокръглителна машина, тестоформовъчна машина, зареждачен стан, пруфер за окончателна ферментация 52,2 кв.м., две тунелно циклометрични пещи PTC -52.2 кв.м., лентов транспортьор, маса за редене, охладително помещение, помещение за нарязване на хляба, склад ГП, експедиция. Производствената сграда отговаря на всички изисквания на държавната администрация за започване на дейност (БАХ, РИОКОЗ, Противопожарна безопасност).
От северозападният вход на производствената сграда се влиза към обособени съблекални-2бр., баня-2бр., тоалетна-2 бр. за мъже и жени.
Северно са разположени - стая за персонала, ферментационна камера, помещение за мръсен амбалаж, миялно отделение, отделение за чист амбалаж, административно помещение-експедиция, склад ГП с рампа, помещение за нарязване на хляба, склад опаковки с рампа-североизток.
Пекарна зала с циклометрични пещи за производство на хляб и хлебни изделия.
III. Цени:
Продажна цена: 1 000 000 евро;
Цена: Наемна цена: 5 000 лв.;
Посочените цени са без ДДС.

КОМЕНТАР

Остави оценка:

Подобни обяви