Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Разработени теми по Етика за Медицински Колеж Пловдив

 • Разработени теми по Етика за Медицински Колеж Пловдив
 • Разработени теми по Етика за Медицински Колеж Пловдив
 • Разработени теми по Етика за Медицински Колеж Пловдив
 • Разработени теми по Етика за Медицински Колеж Пловдив
 • оценка:
 •  0/5

  Предлагам разработени теми за кандидат студентския изпит по Етика за медицински колеж Пловдив за специалностите (Помощник Фармацевт, Рехабилитарор, Медицинска Сестра, Рентгенов Лаборант, Медицински Лаборант, Зъботехник
  П. С Лично аз съм кандидатствал с темите по етика за специалноста Помощник-Фармацевт. Обща оценка: Отличен 5.50.
  Методични Указания:
  Кандидатстващите за придобиване на образователно-квалификационна степен ”Бакалавър” по специалностите ”Медицинска Сестра” и ”Акушерка” и, Професионален-Бакалавър’’ за специалностите в Медицински колеж полагат устен изпит с писмена част, която включва теми от етика и въпроси, свързани с мотивацията на кандидант-студентите за избраната специалност, Писмената част е с продължителност 45 минути и се състой в интерпретиране на етически категории и поняти от теми, обявени в програмата по етика.
  Темите са съобразени, изцяло с учебния материал за задължителна подготова по, Етика и право’’ -10 клас, част, Етика’’ в СОУ.
  При устния изпит кандидат-студентът трябва да демонстрира не само познаване на учебния материал, но и лично мнение по проблемите, което правилно да обосновава. Оценяват се основни логически и аналитични умения; Фактически знания; обща хуманитарна и гражданска култура; умения за аргументиране; езикова култура, стил грамотност.

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви