Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Сборник задачи по механика За техникумите по механотехника, електротехника и др. Я. Арнаудов

  • Сборник задачи по механика За техникумите по механотехника, електротехника и др. Я. Арнаудов
  • оценка:
  •  0/5
  • Състояние: използвано
  • Доставката се поема от: купувача

Сборник задачи по механика - Я. АрнаудовКатегория: Учебници за техникумиИздателство: ТехникаГодина: 1969Cтраници: 201Забележка: Здраво книжно тяло, без драскане и подчертаване в текста.Налични бройки: 1Език: БългарскиГрад на издаване: Сборник задачи по механика - Я. Арнаудов
Предговор
Част I. Статика на идеално твърдо тяло А. Равнинна система сили
а. Сили, действуващи по една права
б. Събиране и разлагане на сходящи силч в равнината. Условия за равновесие на сходящи сили в равнината
в. Успоредни сили
г. Момент на сила относно точка. Двоица сили
д. Графично събиране на произволна равнинна система сили с помощта на верижен многоъгълник
е. Аналитични условия за равновесие на произволна равнинна система сили
ж. Равнинни прътови конструкции
Б. Пространствени системи сили
а. Сили с обща приложна точка
б. Произволно разположени сили в пространството
в. Център на тежестта
Част II. Кинематика
а. Праволинейно равномерно движение
б. Неравномерни движения
в. Праволинейни равнопроменливи движения
г. Криволинейни равнопроменливи движения
д. Въртеливо движение на материална точка и на абсолютно
твърдо тяло около неподвижна ос
е. Сложни движения
Част III. Динамика
а. Основни закони на динамиката
б. Работа и мощност
в. Механична енергия
г. Удар на твърди тела
л. Принцип на Д’Аламбер
е. Триене
Приложения
Таблица на тригонометричните функции синус и косинус.
Таблица на тригонометричните функции тангенс и котангес.
Използуване литература
Сборникът от задачи по механика е допълнително учебно помагало за курсистите от техникумите, в които се изучава предметът теоретична или техническа механика. Той съдържа над 500 задачи от всички раздели на изучаваните учебници по този предмет в техникумите. Задачите могат да бъдат използувани за илюстриране на преподавания материал, за работа в клас, за домашни и контролни упражнения и за самостоятелна работа. Дадените подробни решения на голям брой предимно типични задачи ще улесни особено много усвояването на трудните теоретични въпроси от преподавания материал.СофияКорици: мекиРазмери:  145/205/0 ммКлючови думи:  електротехника, книги за електротехника, обща електротехника,
електричество, електрически величини, променлив ток, електрически вериги,
електролиза, електроника

КОМЕНТАР

Остави оценка:

Подобни обяви