Сайт за безплатни обяви - Samo.bg

Счетоводни услуги

 • Счетоводни услуги
 • оценка:
 •  0/5

  Счетоводно обслужване на фирми.
  Безплатна регистрация на фирми при сключен договор за счетоводно обслужване.
  Събиране на документи от офис на клиента или работа през интернет.
  Счетоводство
  - осчетоводяване на всички счетоводни документи в съответствие с Националното счетоводно законодателство
  - съставяне на платежни към вашите покупни фактури
  - изготвяне на междинни счетоводни финансови отчети
  - интернет банкиране
  - изготвяне и подаване на дневници и справка декларация по ЗДДС
  - изготвяне и подаване на Интрастат и VIES декларации, форми за нуждите на Статистиката и БНБ.
  - изготвяне на необходимите справки за нуждите на Банки, НАП, НОИ, НСИ и други.
  ТРЗ и Личен Състав
  - съставяне на трудови договори и необходимите към тях документи
  - съставяне досиета на персонала на фирмата
  - изготвяне на ведомости за заплати и фишове за заплати
  - изготвяне на декларации образец №1, №3, №5, №6 и №7
  - съставяне на платежни нареждания за осигурителни вноски
  - представяне на болнични листове в НОИ
  - изготвяне на граждански договори, сметки за изплатени суми и служебни бележки; УП-2, УП-3
  Годишно Приключване
  - годишно счетоводно приключване и изготвяне на годишни финансови отчети
  за нуждите на НАП, НСИ подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по
  Вписванията
  - подаване на отчети в НАП, НСИ, Агенция по Вписванията- изготвяне и подаване на данъчни декларации по ЗКПО, ЗДДФЛ за физически
  и юридически лица

  КОМЕНТАР

  Остави оценка:

  Подобни обяви